Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Công Ty Lương Thực Long An Lần Thứ XIV, Nhiệm Kỳ 2023-2028

          Ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Long An tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Ngô Thị Thanh Châu – Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; đồng chí Ngô Xuân Thắng – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; đồng chí Lê Nguyễn Duy Phúc – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; đồng chí Võ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lương thực Long An và 67 đại biểu đại diện cho 159 đoàn viên, người lao động Công ty.
          Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Long An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổng kết, đánh giá phong trào và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
          Đ/c Võ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội: Thống nhất với các báo cáo trong Văn kiện Đại hội và biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ tới Công đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: công tác chăm lo đời sống cho người lao động, công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đổi mới công tác lãnh đạo để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Châu – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty biểu dương và ghi nhận sự những cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên, người lao động trong Công ty, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty Lương thực Long An.

         Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Long An nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu khuyết dự cùng với 01 đại biểu đương nhiên sẽ tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
         Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Phước, giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đ/c Nguyễn Tấn Dành, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; bầu Ủy Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Tấn Dành, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

          Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Hình ảnh

Hoạt động 

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Natural
 • Natural
 • Natural

Danh hiệu - Thành tích

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Liên kết website Nguồn: https://webtygia.com/
(Số liệu chỉ mang tính tham khảo)