www.longanfood.com.vn


CÔNG TY LƯƠNG THỰC LONG AN
 Địa chỉ: Số 10, đường Cử Luyện, phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
 MST: 0300613198-008

 ĐT: (84-272) 3.820.666 - 3.820.279 - 3.821.990
 Fax: (84-272) 3.826566
 Website:
www.longanfood.com.vn
 Thư điện tử:
      - Kinh doanh: kd1@longanfood.com.vn
      - Văn phòng: 
vanthu@longanfood.com.vn 


>>HÃY GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI:<<


 

CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC:
Xí nghiệp Chế biến Lương thực Số 1
Địa chỉ: Số 14 Đường Cử Luyện, Phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3829436
Email: xn01@longanfood.com.vn


Xí nghiệp Chế biến Lương thực Số 2
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3857130
Email: xn02@longanfood.com.vn

Chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông
Địa chỉ: ấp 2, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3846076
Email: chtd@longanfood.com.vn

Xí nghiệp Chế biến Lương thực Tân Thạnh
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3844292
Email: xntt@longanfood.com.vn

Xí nghiệp Chế biến Lương thực Vĩnh Hưng
Địa chỉ: ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272.3847227
Email: xnvh@longanfood.com.vn 

 

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Hình ảnh

Hoạt động 

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Natural
 • Natural
 • Natural

Danh hiệu - Thành tích

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Liên kết website Nguồn: https://webtygia.com/
(Số liệu chỉ mang tính tham khảo)