Chính sách bảo vệ thông tin Người dùng

 
Chính sách bảo vệ thông tin Người dùng
 
       Website longanfood.com.vn của Công ty Lương thực Long An hiện nay mục đích chỉ trưng bày giới thiệu hàng hóa sản phẩm, nên trong quá trình sử dụng website longanfood.com.vn Người dùng sẽ không cần đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên của  Website.

1.  Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng:
     - Khi Người dùng có nhu cầu mua bán hoặc tư vấn về hàng hóa, sản phẩm sẽ liên hệ trực tiếp với các thông tin liên hệ với Công ty chúng tôi đã cung cấp trên website.
     - Hoặc Người dùng có thể để lại thông tin của mình trong phần Liên hệ để Công ty chúng tôi liên hệ lại. Các thông tin bắt buộc cần phải điền vào form để gửi gồm: Tên của bạn, Tên công ty, Số điện thoại, Email của bạn và Nội dung cần liên hệ. Website longanfood.com.vn cam kết bảo mật việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng khi Người dùng gửi đi và hệ thống thông báo gửi thành công.

2.  Mục đích thu thập thông tin
     Website longanfood.com.vn thực hiện việc thu  thập, quản lý và sử dụng thông tin Người dùng khi gửi thông tin trên longanfood.com.vn nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người dùng có nhu cầu liên hệ mua bán hoặc tư vấn về hàng hóa, sản phẩm của Công ty Lương thực Long An.

3.  Phạm vi sử dụng thông tin
     Các thông tin Người dùng được thu thập qua Website longanfood.com.vn chỉ  được sử dụng để:
     - Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm với longanfood.com.vn.
     - Gửi thông báo: gửi thư ngỏ, bảng báo giá, hợp đồng.
     - Trong một số trường hợp thực sự  cần thiết khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.  Thời gian lưu trữ thông tin
     Các thông tin Người dùng sẽ được lưu ở bộ phận kinh doanh của Công ty trong suốt thời gian người dùng làm việc/giao dịch với Công ty và/hoặc Người dùng gửi yêu cầu xóa thông tin tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Công ty Lương thực Long An.

5.  Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
     Người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:
     - Ban quản trị Website longanfood.com.vn;
     - Lãnh đạo và bộ phận kinh doanh Công ty Lương thực Long An;
     - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

6.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
     Bao gồm cách thức liên lạc để Người dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến thông tin của mình: Ban Quản Trị longanfood.com.vn - Công ty Lương thực Long An. Địa chỉ: số 10 Cử Luyện, phường 5, Tp Tân An, Long An;  Số điện thoại: 02723821990; Email: it@longanfood.com.vn 

7. Phương thức và công cụ để dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website longanfood.com.vn
    Người dùng khi cần cập nhật, điều chỉnh bất kỳ thông tin nào của mình thì có thể đến phần Liên hệ trên website và gửi lại thông tin chính xác của mình hoặc yêu cầu Ban quản trị Website thực hiện việc này qua email: it@longanfood.com.vn.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc thông tin được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
    - Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên Website longanfood.com.vn trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Longanfood.com.vn không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến tính xác thực của thông tin mà phía Người dùng đã cung cấp.
    - Ngoài mục đích, phạm vi thu thập và sử dụng thông tin Người dùng được nêu ở mục 2 và 3 ở trên, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin của Người dùng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người dùng được coi là vi phạm. longanfood.com.vn tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin của Người dùng theo quy trình như sau:
      Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Người dùng và các bằng chứng chứng minh vi phạm (sau đây gọi tắt là “Người khiếu nại”).
      Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
      Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, longanfood.com.vn trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Video

This div will be replaced by the JW Player.

Hình ảnh

Hoạt động 

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Natural
 • Natural
 • Natural

Danh hiệu - Thành tích

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Liên kết website Nguồn: https://webtygia.com/
(Số liệu chỉ mang tính tham khảo)