Hội nghị tổng kết công tác năm 2022- Triển khai phương hướng , nhiệm vụ năm 2023- Tổng công ty Lương thực miền Nam

          Sáng ngày 9/12/2022, tại VINAFOOD II ,  Tổng công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
          Tại buổi lễ Công ty lương thực Long An được tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Hình ảnh

Hoạt động 

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Natural
 • Natural
 • Natural

Danh hiệu - Thành tích

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Liên kết website Nguồn: https://webtygia.com/
(Số liệu chỉ mang tính tham khảo)