1. Trang chủ
 2. Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Lương thực Long An được thành lập vào ngày 06/11/1984, là Công ty thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty Cổ phần (Vinafood II).

| 22/06/2020
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Lương thực Long An

| 25/03/2020

Video

This div will be replaced by the JW Player.

Hình ảnh

Hoạt động 

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Natural
 • Natural
 • Natural

Danh hiệu - Thành tích

 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural
 • Natural

Liên kết website